Tin tức

Cách chọn size áo dựa vào chiều cao cân nặng

Cập nhập: 23/3/2014

Thông số Size áo chỉ mang tính tương đối, nên khi áp dụng các bạn có thể linh hoạt chọn lựa nhé

Cách chọn size áo dựa vào chiều cao cân nặng.


Thông số Size áo chỉ mang tính tương đối, nên khi áp dụng các bạn có thể linh hoạt chọn lựa nhé