Giới thiệu

Tuyển dụng

Nhằm mở rộng kinh doanh, mở rộng quảng cáo trên các kênh thông tin Camry Shop tuyn cng tác viên đăng tin trên các trang rao vt, din đàn:

S lượng: 02
C
p bc: Cng tác viên
Lo
i hình công vic: Bán thi gian 
N
ơi làm vic: S 23 ngõ 123 đường Trung kính, Cu giy, Hà ni
M
c lương: Theo s lượng tin đăng

MÔ T CÔNG VIC:
L
p tài khon các trang web, din đàn rao v

Up sn phm, thông tin sn phm lên các website, din đàn

Qun lý trang rao vt din đàn

YÊU C
U
- Sinh viên các tr
ường Đai hc, Cao đng, Trung cp...trên đa bàn hà ni

- S dng công c internet thành tho
- Có K
năng s dng máy tính thành tho, son tho văn bn tt.
- Có Laptop ho
c máy tính cá nhân

- Chăm ch, nhanh nhn.
- Đ
tui, gii tính: Không yêu cu

QUY
N LI ĐƯỢC HƯỞNG:
- Th
i gian làm vic: Linh hot thi gian làm vic sáng hoc chiu hoc ti
- Đ
ược đào to k năng mm
- Website : 
http://camryshop.com
- facebook công ty: 
https://www.facebook.com/camryshop88

 

ng viên liên h phng vn trc tiếp. 
Đi
n thoi: 098 545 1930

Gmail: somicamry@gmail.com